OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Nowoczesny samochód dla strażaków

950 tysięcy złotych rządowego dofinansowania otrzyma gmina Fałków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Umowę podpisał wojewoda Józef Bryk z wójtem gminy Fałków Henrykiem Koniecznym.

Specjalistyczny samochód, który służyć będzie bezpieczeństwu mieszkańców, trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie.

Samorząd Fałkowa złożył wniosek do wojewody o zapewnienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przyznanie dotacji na zadanie ”Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” dla OSP w Czermnie, jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gmina Fałków zabezpieczyła w swym budżecie na 2024 rok 650 000 zł, jako wkład własny na realizację tego zadania. Całkowity koszt strażackiego samochodu to 1 600 000 zł.