OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 51 - Burze, Przymrozki, Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Rządowe pieniądze na bezpieczeństwo

Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Nabór wniosków właśnie się rozpoczął. Na realizację programu zaplanowano pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa. O środki można się ubiegać z następujących działań:

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
    ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
  • Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania

- Program obejmuje szeroko pojęte działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa. Mamy na uwadze głównie przejścia dla pieszych, poprawę oznakowania oraz miejsca szczególnie niebezpieczne na drodze. Program również dotyka obszaru bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, który związany jest z edukacją i profilaktyką oparty na bezpieczeństwie cyberprzestrzeni oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych – podkreślił podczas konferencji wojewoda Józef Bryk.

Samorządy oraz organizacje pozarządowe mają czas do 8 marca na składanie swoich propozycji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wkład własny to minimum 10 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Kwota dofinansowania wynosi do 100 tys. zł na zadanie, zadania będzie można realizować do końca 2024 r.

Ze wszystkich propozycji, dwanaście najlepiej ocenionych projektów zostanie przesłanych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie odbędzie się drugi etap postępowania.

Jako priorytetowe będą traktowane zadania związane z budową, modernizacją lub dopasażaniem przejść dla pieszych, zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych, z uwzględnieniem budowy lub modernizacji systemów monitoringu miejskiego. Kolejny aspekt to działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, związane z edukacją i profilaktyką w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

- Program funkcjonuje od 2007 roku. Z roku na rok przybywa wniosków, rośnie zainteresowanie poprawą bezpieczeństwa w naszym regionie. Warto podkreślić, że państwo poprzez program dofinansowuje działania samorządu w zakresie poprawy lokalnego bezpieczeństwa. Jest to niezwykle ważne, ponieważ to samorządy na poziomie gmin mają największą wiedzę i rozeznanie, w których obszarach poprawa bezpieczeństwa jest dla mieszkańców najistotniejsza- powiedział dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Robert Sabat.

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” funkcjonuje od kilkunastu lat. W województwie świętokrzyskim do tej pory zrealizowano 74 projekty, na kwotę 4,2 mln zł.

W ubiegłym roku pozyskano pieniądze na cztery zadania:

  1. Gmina Mirzec – „Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej Nr 347007T z drogą wojewódzką Nr 744 w sołectwie Mirzec II ” – 100 tys. zł;
  2. Gmina Michałów– „Bezpieczni w szkole i w domu” – 50,5 tys. zł;
  3. Gmina Pińczów – „Nie podglądani, lecz bezpieczni - budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczów” – 100 tys. zł;
  4. Gmina Mniów – „Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości Mniów” – 90 tys. zł;