Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Planowanie operacyjne

W zawiązku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów aktualizacji Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych, stanowiącej załącznik do Planu Reagowania Obronnego RP, w dniu 17 listopada, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie robocze poświęcone aktualizacji dokumentacji planowania operacyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy ds. obronnych z jednostek samorządu terytorialnego oraz rządowej administracji zespolonej. Głównym celem spotkania było ustalenie kierunków i zakresu aktualizacji dokumentacji planowania operacyjnego oraz omówienie bieżących spraw w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.