OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 114 - Burze (stopień 3 i 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 245 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 173 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina. Pilica] X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie dla pracowników Centrów Zarządzania Kryzysowego

W dniach 26-27 października 2023 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie doskonalące dotyczące wykorzystania oprogramowania SI PROMIEŃ oraz wdrażania metodyki normy ATP-45 w wersji F (Foxtrot). Szkolenie zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przedsięwzięcie było jednym z elementów przygotowania do listopadowego treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA-23).

Szkolenie przeprowadzili oficerowie Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń z Warszawy, a doskonalącymi swoje umiejętności byli pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, miejskiego i powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz merytoryczni pracownicy administracji zespolonej z terenu województwa.

Celem szkolenia było między innymi:

  • zapoznanie z możliwościami jakie oferuje oprogramowanie SI PROMIEŃ w zakresie obsługi zdarzeń CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear),
  • wymiana doświadczeń i poglądów na temat możliwości rozwijania współpracy w zakresie wymiany informacji dot. reagowania kryzysowego i realizacji comiesięcznych treningów
    SI PROMIEŃ,
  • wprowadzenie do metodyki nory ATP-45.
  • 20231026_083842
    20231026_083842