OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Czujni zawsze bezpieczni

O zachowanie bezpieczeństwa podczas jesienno-zimowego sezonu grzewczego apelowali wojewoda Zbigniew Koniusz oraz świętokrzyscy strażacy podczas konferencji prasowej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

W tym roku kontynuowana jest kampania edukacyjno-informacyjna „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” dotycząca montowania w domach czujek dymu i czadu, które zapobiegają zatruciem niebezpiecznym dla naszego zdrowia i życia tlenkiem węgla.

Podczas konferencji prasowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach uczestnicy spotkania apelowali o regularne czyszczenie przewodów kominowych oraz spalinowych. Sadza, która zbiera się w kominie w wyniku spalania paliw stałych czy gazów może bowiem stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych. To potencjalne ryzyko pożaru. W miarę upływu czasu może dojść do jej zapłonu, zwłaszcza w przypadku wysokich temperatur w kominie. Regularne usuwanie sadzy jest zatem kluczowe, aby minimalizować ryzyko pożaru i utrzymanie sprawności instalacji grzewczej.

Jak podkreślił Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek „w ostatnim sezonie grzewczym odnotowano 760 pożarów w budynkach mieszkalnych. W wyniku pożarów 37 osób ucierpiało, 18 straciło życie. W ubiegłym roku zaczęliśmy kampanie edukacyjną - jak ważną rolę odgrywają montowane czujniki czadu w obiektach mieszkalnych”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupił i przekazał mieszkańcom świętokrzyskiego ponad 100 czujek.

„To problem wymagający ciągłego przypomnienia. Cichy zabójca, jakim jest tlenek węgla, zbiera żniwo. O tych sprawach oczywistych musimy wciąż mówić. Bądźmy czujni, uzbrójmy się w instrumenty, które pozwolą  nam spać spokojnie”- powiedział podczas konferencji wojewoda Zbigniew Koniusz.

Strażacy podkreślają, że zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego - usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Warto skorzystać z usług profesjonalnego kominiarza, który przeprowadzi dokładne czyszczenie, usunie nagromadzoną sadzę i jednocześnie oceni stan techniczny komina, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w październiku 2023 roku strażacy odnotowali w kraju aż 431 pożarów sadzy w kominie (najwięcej na terenie województwa wielkopolskiego  - 57, mazowieckiego - 47, pomorskiego  - 30 oraz małopolskiego – 30). To ponad 100% wzrostu interwencji w porównaniu do września tego roku, kiedy miało miejsce 199 pożarów sadzy w kominach.

W konferencji prasowej wzięli udział również Ryszard Gliwiński- Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Edward Łysak- Prezes oddziału korporacji Kominiarzy Polskich, oddział Kielce oraz Paweł Kwietniewski – Futerski – Fundacja im. Stefana Artwińskiego w Kielcach.