Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Obradował zespół zarządzania kryzysowego

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omawiano przygotowanie do nadchodzącej zimy. Obradom przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim poświęcone było ocenie przygotowania świętokrzyskich służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji wspierających bezpieczeństwo w regionie do sezonu zimowego 2023/2024. Członkowie zespołu mówili o podejmowanych działaniach dotyczących m.in. służby zdrowia, energetyki, szlaków komunikacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, nadzoru budowlanego czy monitoringu jakości powietrza. Ważnym omawianym tematem było przygotowanie ośrodków wsparcia dla wszystkich potrzebujących pomocy w czasie zimy - szczególnie osób bezdomnych oraz starszych. Dyskutowano również o działaniach zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.