Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Sprzęt dla ratownictwa medycznego

Wojewoda Zbigniew Koniusz przekazał 23 deski ortopedyczne podmiotom leczniczym, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe lub izby przyjęć. Wartość tego specjalistycznego sprzętu ratowniczego wynosi blisko 100 tys. zł, a trafił on do 17 placówek leczniczych w naszym regionie.

Deski ortopedyczne trafią do placówek szpitalnych województwa świętokrzyskiego po to, aby system ratownictwa działał jeszcze sprawniej. Zdarzały się niestety sytuacje, gdy z powodu braku deski na wymianę zespół ratownictwa musiał czekać na zbadanie pacjenta i przekazanie go na oddział. Zasada jest prosta: deski nie można zmieniać, a zespół nie mógł odjechać bez tego sprzętu. Stąd też urząd ze środków własnych postanowił wzmocnić potencjał SOR-ów i izb przyjęć – mówił wojewoda podczas spotkania przed budynkiem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z przeprowadzonej przez służby wojewody analizy wynika, że aktualna liczba desek ortopedycznych, którymi dysponują szpitalne oddziały ratunkowe oraz izby przyjęć w podmiotach leczniczych współpracujących z zespołami ratownictwa medycznego z terenu województwa świętokrzyskiego, jest niewystarczająca w sytuacjach wystąpienia zagrożeń o różnym charakterze, szczególnie w przypadku wystąpienia zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych.

Analiza ta uwzględnia dane dotyczące liczby pacjentów urazowych, którzy  transportowani są do poszczególnych szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego z użyciem desek ortopedycznych. Stan takich pacjentów bardzo często nie pozwala na szybkie przełożenie ich na łóżko, co wymusza konieczność wymiany desek ortopedycznych między zespołami ratowniczymi a szpitalami, aby ratownicy nie musieli oczekiwać na zwrot deski będącej elementem wyposażenia ambulansu, bez którego zespoły nie mogą prawidłowo realizować swoje zadania.

Podczas spotkania przed urzędem wojewódzkim została także przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie w gminie Fałków decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania w wysokości 950 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w 2024 roku.