Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Podziękowania za codzienną pracę

Z okazji obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył honorowe odznaki świętokrzyskim lekarzom, ratownikom medycznym oraz osobom zasłużonym dla ochrony zdrowia.

Wyróżnienie zostało ustanowione przez wojewodę w 2020 roku jako podziękowanie za codzienną pracę dla medyków oraz dla osób związanych z ratownictwem medycznym. Nadawane jest w trzech kategoriach: „Wzorowy lekarz”, „Wzorowy ratownik” i „Zasłużony dla ratownictwa” oraz w trzech stopniach – jako odznaka złota, srebrna i brązowa. W tym roku wyróżnienie to wojewoda przyznał blisko 160 osobom. – To odznaczenia dla osób nie tylko uczetstniczących w samym systemie ratownictwa medycznego, ale również wspierających ten system – co jest rzeczą bardzo istotną. Dobre otoczenie ratownictwa medycznego, choćby w postaci dobrego podejścia do ratowników i umożliwienia im działania powoduje, że czujemy się bezpieczniejsi – mówił  Zbigniew Koniusz.

Przypadający 13 października Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony ustawą z 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym – systemie powołanym w celu udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Podczas uroczystości w urzędzie wojewódzkim odbyła się także ceremonia wręczenia sztandaru dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, nadanego na mocy uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.