OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 77 - Burze X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie konkursowe
Formularz zgłoszeniowy do udziału w pracach komisji konkursowej
Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 1. Zestawienie kosztów realizacji zadania
Załącznik nr 2. Karta oceny oferty