Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Obrady zespołu

Pod przewodnictwem wojewody Zbigniewa Koniusza odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podsumowujące rok 2022.

Głównym tematem obrad była ocena bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim w kontekście zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Podczas spotkania omówiono również stan przygotowania służb, inspekcji i straży do działań w sytuacjach kryzysowych w roku bieżącym.

Wojewoda Zbigniew Koniusz, podsumowując zeszłoroczne działania ocenił, iż reakcja służb na zagrożenia, jakie wystąpiły w ubiegłym roku na terenie województwa była natychmiastowa i adekwatna do ich rodzaju. Wojewoda podziękował wszystkim uczestnikom za poświęcenie i pełen profesjonalizm przy realizacji zadań oraz szeroką pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Robert Sabat przedstawił sprawozdanie oraz wnioski z posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za ubiegły rok. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w regionie świętokrzyskim za 2022 rok, wynikające z realizacji zadań statutowych realizowanych przez Policję garnizonu świętokrzyskiego oraz ocenę działań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Szefowie administracji zespolonej przedstawili także ocenę zagrożenia epizootycznego (ASF i HPAI - ptasia grypa) oraz ocenę sytuacji epidemicznej w województwie, a przedstawiciele Wód Polskich omówili stan zabezpieczenia głównych akwenów w województwie. Członkowie zespołu zostali również zapoznani z zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz pomocy uchodźcom.