Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Sprzęt dla ratowników medycznych

Nowoczesny sprzęt teleinformatyczny przekazał wojewoda Zbigniew Koniusz Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Urządzenia GPS oraz tablety, o łącznej wartości ponad 530 tys. zł, będą wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego. – To kolejna generacja już istniejącego sprzętu, służącego bezpieczeństwu pacjentów. W tablecie jest wiele funkcji – od nawigacji zaczynając, co jest bardzo istotną rzeczą: obecnie nie ma bowiem przypisania zespołu ratunkowego do danego rejonu. Możliwość kontaktowania się z dyspozytorem za pomocą mapy znakomicie skraca czas dojazdu. Tablet umożliwia także „bezpapierowe”, elektroniczne gromadzenie wszelkich danych na temat zdarzenia, od momentu jego zgłoszenia. Nadążamy za technologią i dobrze, że ministerstwo nie żałuje środków na sprzęt dla państwowego ratownictwa medycznego – mówił Zbigniew Koniusz podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego jest dysponentem głównym zespołów ratownictwa medycznego w regionie. Obecnie jest to 50 zespołów, w tym 41 podstawowych oraz 9 specjalistycznych. Głównym narzędziem służącym do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach jest System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To jednolity dla całego kraju system teleinformatyczny, który umożliwia m.in. przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (999, 112), dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych oraz lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu zespołów ratunkowych i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem uniwersalny moduł mapowy.

Jak podkreśliła dyrektor Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Marta Solnica, sprzęt ten będzie służył w każdej karetce ratunkowej, a GPS oraz dokładna mapa bardzo ułatwia dojazd do pacjenta, karetki nie muszą tracić czasu na szukanie konkretnej ulicy czy innego miejsca nagłego zdarzenia. Zespoły ratunkowe korzystają już z takiego sprzętu, a obecnie jest to wymiana na bardziej nowoczesne urządzenia z nowszym oprogramowaniem, o dużej wydajności i niezawodności.

Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, dzięki temu systemowi, błyskawicznie otrzymują powiadomienie o zgłoszeniu i jego szczegółach na tablety, które stanowią podstawowe narzędzie pracy w systemie. Ponadto, dzięki aplikacji mobilnej, kierownicy zespołów ratunkowych odnotowują wszelkie medyczne czynności wykonywane w miejscu zdarzenia. Stabilna praca Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wymaga sprzętu bardzo dobrej jakości – w przypadku ambulansów ratunkowych są to wytrzymałe tablety, urządzenia GPS i opcjonalnie drukarki.

Zadaniem wojewody, zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jest planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem na terenie województwa.