Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

„Gołoborze-22”: podsumowanie

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim podsumowano ćwiczenie obronne „Gołoborze-22". Konferencji przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone na terenie województwa świętokrzyskiego we wrześniu 2022 r. Celem manewrów, zorganizowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, było sprawdzenie w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa zdolności wsparcia sił zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia przez wydzielone wojewódzkie struktury podsystemu niemilitarnego, w tym przez administrację publiczną.

Rozmawiano o przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia oraz poddano ocenie relacje współdziałania obsad personalnych stanowisk kierowania urzędów administracji publicznej z wydzielonymi siłami wojska i poszczególnych służb.

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestnicy spotkania – m.in. przedstawiciele wojska, służb mundurowych i  samorządów – zwrócili uwagę na  konieczność przeprowadzenia dodatkowych szkoleń obronnych obejmujących tematykę kierowania system bezpieczeństwa narodowego. W ich opinii istnieje także potrzeba większego zaangażowania w ćwiczeniach epizodycznych wydzielonych sił wojska, służb i innych podmiotów współdziałających. Na podkreślenie zasługują bardzo dobre relacje współdziałania pomiędzy administracją publiczną a siłami zbrojnymi, służbami, Państwowym Ratownictwem Medycznym, co potwierdził przebieg ćwiczenia.