Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Bezpieczne wakacje

Przygotowanie do tegorocznej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje” było tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Podczas narady w urzędzie wojewódzkim omówiono sprawy dotyczące zapewnienia dzieciom i młodzieży w regionie świętokrzyskim bezpiecznego letniego wypoczynku. Jak podkreślają członkowie zespołu, służby i instytucje w województwie muszą być gotowe do zagwarantowania młodym ludziom bezpiecznych miejsc na zorganizowanym wypoczynku.

O bezpiecznych wakacjach dyskutowali przedstawiciele m.in. policji, straży pożarnej, wojska, kuratorium oświaty, inspekcji transportu drogowego, inspekcji handlowej, sanepidu oraz organizacji pozarządowych (m.in. ZHP, Caritas, WOPR).