Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega

Metoda uspokojenia: Pozorowanie zdarzeń, zachowania, działań informacyjnych, za pomocą których rosyjski aparat państwowy może dążyć do kształtowania fałszywego wrażenia neutralności, wycofania się, przyjaznej postawy.