Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Narada w sprawie kwalifikacji wojskowych

Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w naradzie dotyczącej oceny przebiegu i wyników kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku.

„Jesteśmy w przededniu wyzwań trudnych logistycznie. Związane jest to z wieloma problemami. Jednak dzięki Waszym staraniom do tej pory kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zarzutu, bez opóźnień. Życzę aby podobnie wyglądało to tym razem” - powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W naradzie wzięli udział Szef Wojskowego Sztabu Wojskowego w Kielcach, wojskowi komendanci uzupełnień  z terenu świętokrzyskiego przewodniczących, sekretarze powiatowych komisji lekarskich oraz przedstawiciele starostów.

Tematem spotkania było podsumowanie zeszłorocznego przebiegu kwalifikacji wojskowej, ale także omówienie zasad prowadzenia kwalifikacji w 2022 roku. Rozpocznie się ona 4 kwietnia i potrwa do 7 lipca.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających obowiązkowi oraz  zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” „D” lub „E” zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

W tym roku przed powiatowymi komisjami lekarskimi wezwanych zostanie 5775 mężczyzn urodzonych w 2003 r., 952 mężczyzn roczników starszych (1998-2002), kobiety z wykształceniem medycznym, weterynaryjnym, psychologicznym oraz ochotnicy.