Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

OSP we Włostowie gotowe na przyjęcie uchodźców

Kolejna strażnica OSP została przygotowana na przyjęcie obywateli z Ukrainy. Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz odwiedził OSP we Włostowie.

Placówka przygotowała obecnie 20 miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Jednak to nie wszystkie miejsca, które OSP we Włostowie może zapewnić. Strażnica ma dodatkowe pomieszczenia, które mogą zostać przekształcone na potrzeby obywateli Ukrainy.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podziękował wójtowi gminy Lipnik Andrzejowi Grządzielowi, władzom sołectwa Włostów oraz druhom z OSP, którzy licznie zaangażowali się w zorganizowanie pomocy uchodźcom.