Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Druhowie zapewniają pomoc

Wojewoda Zbigniew Koniusz odwiedził Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Strawczyn, które przygotowały miejsca dla uchodźców z Ukrainy.

W remizach OSP w Promniku oraz Strawczynie strażacy ochotnicy zapewnili obywatelom Ukrainy miejsca noclegowe wraz z zapleczem socjalnym. W każdej z tych strażnic schronienie może znaleźć 20 osób.

W naszym regionie trwa akcja Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych pod hasłem „OSP pomaga i integruje”. W jej ramach druhowie oferują uchodźcom miejsca zakwaterowania w swych remizach. Uczestniczy w niej już ponad 50 świętokrzyskich jednostek OSP, a wiele kolejnych zadeklarowało swój udział. Strażacy służą także m.in. pomocą w transporcie uchodźców.

W Strawczynie obywatele Ukrainy mogą ponadto znaleźć zakwaterowanie w ośrodku przy Zespole Placówek Oświatowych - może się tam pomieścić około 20 osób.