Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wsparcie dla uchodźców

Pomoc dla przybywających do regionu świętokrzyskiego uchodźców z Ukrainy była głównym tematem konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza.

W spotkaniu wzięli udział: komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód.

Obecnie w 62 placówkach znajdujących się na tzw. aktywnej liście zakwaterowanych jest prawie 4 tys. osób z Ukrainy. Jak poinformował wojewoda, po zmianie zasad finansowania pobytu uchodźców, prawie 95 procent podmiotów w regionie podtrzymało swój udział w udzielaniu im schronienia.

Prowadzona jest akcja Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych pod hasłem „OSP pomaga i integruje” – w jej ramach druhowie oferują uchodźcom miejsca zakwaterowania w swych remizach. Uczestniczy w niej już prawie 50 jednostek OSP w regionie, a przeszło 200 kolejnych zadeklarowało swój udział. Strażacy służą ponadto m.in. pomocą w transporcie uchodźców.

Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód prowadzi punkt informacyjny dla cudzoziemców, organizuje akcję zbiórki i przekazywania darów (w tym pomocy medycznej) do Ukrainy. Prowadzi także m.in. zbiórkę finansową na rzecz uchodźców, całodobową infolinię w kilku językach oraz organizuje spotkania dotyczące pomocy w znalezieniu pracy.

Działania świętokrzyskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim pomoc humanitarna. W punktach recepcyjnych udzielana jest niezbędna pomoc medyczna oraz psychologiczna. To także m.in. pomoc rzeczowa - PCK prowadzi w regionie trzy magazyny przyjmujące dary dla uchodźców, które następnie wydawane są potrzebującym.

Jak informuje kielecki Związek Harcerstwa Polskiego, hufce w regionie organizują lub współorganizują zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy. Ważnym elementem działalności harcerzy jest pomoc udzielana dzieciom, także chorym onkologicznie: zajmują się oni animacją wolnego czasu najmłodszych uchodźców. Druhowie prowadzą także m.in. dyżury w punkcie recepcyjnym w urzędzie wojewódzkim oraz wysyłani są na przejścia graniczne, gdzie świadczą pomoc uciekinierom z Ukrainy.

Dziękuję wszystkim za to, że jesteśmy razem. Sytuacja na Ukrainie połączyła chyba wszystkich i wszystkie instytucje – i mam nadzieję, że czas takiej wspólnej pracy będzie z nami. Pozostańmy przy tej wrażliwości i empatii, jaką mamy w sobie, na dłużej. Choćby ta wojna miała skończyć się jutro, my zachowujmy się tak, jakbyśmy potrzebowali swoje serce dawać każdego kolejnego dnia, aż do skończenia świata. I jeden dzień dłużej – powiedział Zbigniew Koniusz.

Podczas konferencji prasowej wojewoda mówił także o aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie. Poinformował m.in., że planowane jest przywrócenie do pełnej funkcjonalności szpitali w Pińczowie, Włoszczowie, Staszowie i Opatowie oraz częściowo szpitala w Starachowicach.