Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Pomoc dzieciom z Ukrainy

Kolejny transport dzieci chorych onkologicznie dotarł do województwa świętokrzyskiego.

Blisko 40 dzieci wspólnie z rodzicami i rodzeństwem trafiło do województwa świętokrzyskiego. Są to dzieci, które wymagają leczenia onkologicznego. Bezpośrednio z transportu kolejowego, troje  z nich zostało przewiezionych do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, gdzie zostały objęte opieką lekarską.

Jest to już kolejny transport dzieci chorych, które specjalnym transportem sanitarnym z Medyki przyjeżdżają do naszego województwa. W większości trafiają do ośrodka w Bocheńcu, gdzie po kilku dniach diagnostyki zostają skierowane do placówek medycznych w kraju i za granicą.

Kolejny raz w akcji przeprowadzenia pomocy zaangażowanych było wiele osób.

Z tego miejsca dziękujemy funkcjonariuszom PSP, Policji, służbom medycznym, WOT, ZHP, PCK, PKP, miastu Kielce oraz licznym wolontariuszom, którzy zaangażowali się w pomoc.