OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

O pomocy dla uchodźców

Wojewoda Zbigniew Koniusz wziął udział w wideokonferencji zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Tematem narady z komendantami powiatowymi PSP z regionu świętokrzyskiego było tworzenie bazy lokalowej dla osób przybywających do naszego województwa z Ukrainy oraz zakres pomocy udzielanej uchodźcom przez świętokrzyskich strażaków.