OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Kolejne działania związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy

Koordynacja działań mających na celu zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy trafiającym do Polski była tematem wideokonferencji z wojewodami pod przewodnictwem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu wzięli również szefowie Policji, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej.