Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Kolejne działania związane z pomocą dla obywateli z Ukrainy

Koordynacja działań mających na celu zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy trafiającym do Polski była tematem wideokonferencji z wojewodami pod przewodnictwem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu wzięli również szefowie Policji, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej.