OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 92 - Upał, Burze z gradem Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 52 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Pilicy) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 92 - gwałtowne wzrosty stanów wody (zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki, Kamiennej) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Komunikat w sprawie schematów szczepień przeciwko Covid-19 dla osób z Ukrainy

Każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5. roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony w zalecanym schemacie szczepienia przeciw COVID-19, powinien mieć możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze rekomendację Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, informuje, że szczepienia dla osób z Ukrainy powinny być realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Zdrowia.