Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Podziękowanie za pomoc w organizacji zbiórki humanitarnej

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz serdecznie dziękuję firmie 7R z siedzibą Chęcinach przy ulicy Logistycznej 9 za udostępnienie hal magazynowych na potrzeby zbiórki humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

Cieszę się, że zechcieli Państwo włączyć się w koordynowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego pomoc.

Państwa gest życzliwości jest przejawem zrozumienia i empatii oraz solidarności z narodem ukraińskim, który znalazł się w tak trudnej sytuacji.

  • hale 7R
    hale 7R