Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Spotkanie wojewody świętokrzyskiego z przedstawicielami społeczności ukraińskiej

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz spotkał się z przedstawicielami społeczności ukraińskiej, którzy już od kilku lat mieszkają w naszym regionie i chcą wesprzeć osoby, które z powodu wojny na Ukrainie opuszczają swój kraj i szukają schronienia w naszym województwie.

Spotkanie dotyczyło pomocy dla osób, które przyjeżdżają do naszego regionu w związku z konfliktem w Ukrainie. Wojewoda  podczas rozmowy z przedstawicielem społeczności ukraińskiej przedstawił aktualną sytuację dotyczącą możliwości pomocy, z której korzystają osoby opuszczające Ukrainę .

W spotkaniu wzięli udział dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzata Kiebzak, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta.

Podczas spotkania omawiana była między innymi sprawa bezpłatnej opieki medycznej dla obywateli Ukrainy oraz edukacji dzieci, które opuściły swój kraj oraz możliwość podjęcia zatrudnienia. Celem spotkania było omówienie najpilniejszych potrzeb i problemów oraz możliwe sposoby kompleksowej pomocy obywatelom Ukrainy.

  • UA
    UA
  • UA1
    UA1