Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zaangażowanie organizacji pozarządowych w pomoc Ukrainie

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz spotkał się z organizacjami pozarządowymi, które są zaangażowane w niesienie pomocy ofiarom konfliktu w Ukrainie.

Sytuacja związana z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na Ukrainie niesie ze sobą szereg działań, które my jako kraj, w którym mieszkańcy Ukrainy szukają schronienia, musimy podjąć.

„Chcemy bazować na Państwa doświadczeniu. Sercem jesteśmy otwarci na pomoc obywatelom innego państwa. To pomoc bardzo wymagająca” – mówił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Spotkanie miało na celu wskazanie rozwiązań, które wspólnie możemy podjąć, aby udzielić osobom potrzebującym kompleksowej pomocy.

Jak zaznaczył wojewoda Zbigniew Koniusz ilość osób, która trafia do Polski jest coraz większa. Część ma zapewnioną opiekę u rodzin, pracujących i mieszkających w naszym państwie lub uzyskują pomoc  znajomych. Znaczna część osób potrzebuje jednak pomocy państwa polskiego.