Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

„PIE(RW)SZY na przejściu”: finał konkursu

Blisko 250 prac wpłynęło na konkurs „PIE(RW)SZY na przejściu”. W urzędzie wojewódzkim wręczono nagrody laureatom, a gospodarzem spotkania był wojewoda Zbigniew Koniusz.

Konkurs zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej pod tym samym tytułem, która rozpoczęła się w ubiegłym roku i związana jest ze zmianami w przepisach ruchu drogowego zwiększającymi bezpieczeństwo pieszych. Głównym celem przedsięwzięcia - skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - było propagowanie nowych przepisów dotyczących ruchu pieszych. Konkursowe zadanie polegało na stworzeniu nowatorskiego projektu związanego z tematem w jednej z form: rysunek (malarstwo lub grafika), wiersz (rymowanka) bądź krótkie nagranie filmowe.

Tego typu konkursy, które organizujemy, w sposób czytelny i pragmatyczny oddziałują na tych, do których chcemy dotrzeć, czyli na dzieci i młodzież. W ten sposób młodzi ludzie uczą się odpowiednich zachowań. I jedno jest pewne: im więcej będziemy o tym mówić, tym większe będzie ich bezpieczeństwo. Przy zabawie obalamy także jeden mit: przepis jest przepisem i przejście jest przejściem, co nie gwarantuje, że wszyscy będą się tam zachowywać w sposób odpowiedzialny. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że przepisy są za nimi, ale trzeba mieć wyobraźnię, by mądrze z nich korzystać. Cieszę się, że 250  osób, które wzięły udział w naszym konkursie jest na pewno bardziej świadomych, a przez to uwrażliwiają oni swoje otoczenie na zachowanie bezpieczeństwa – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pierwszeństwo przed pojazdem ma zarówno ten pieszy, który znajduje się na przejściu, jak również ten, który na nie wchodzi (wyjątkiem są tylko tramwaje, gdzie sytuacja nie ulega zmianie). Prawo wciąż zobowiązuje kierowców zbliżających się do takich miejsc do zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości.

Jak podkreślają świętokrzyscy policjanci, przepis gwarantujący pierwszeństwo pieszych nie oznacza, że ten nie musi się niczym przejmować. Zmiany w przepisach mówią jasno, że podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję.

Organizatorzy konkursu „PIE(RW)SZY na przejściu” to: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oraz Wodociągi Kieleckie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Na zakończenie spotkania w urzędzie wojewódzkim ratownicy z zespołu medycznego kieleckiej policji przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Był to element kampanii edukacyjnej „Akcja defibrylacja”, którą zainaugurował wojewoda w 2020 r. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie używania defibrylatorów: urządzeń służących przywróceniu prawidłowej akcji serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.