Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Apel Wojewody Świętokrzyskiego

Zbliża się okres noworoczny dlatego też apeluję, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w Sylwestra i Nowy Rok odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

Pamiętajmy zatem, że korzystając z petard itp. asortymentu musimy zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Są one materiałami wybuchowymi. Używajmy fajerwerków tylko w takich miejscach, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru.

Aby uniknąć wypadków wystarczy przestrzegać kilku najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

 1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
 2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
 3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
 4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:

 1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
 2. Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
 3. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
 4. Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
 5. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny, czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.
 6. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.