Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zespół obradował

O przygotowaniach do nadchodzącej zimy rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim poświęcone było ocenie przygotowania świętokrzyskich służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji wspierających bezpieczeństwo w regionie do sezonu zimowego 2021/2022. Członkowie zespołu mówili o podejmowanych działaniach dotyczących m.in. służby zdrowia, energetyki, szlaków komunikacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, nadzoru budowlanego czy monitoringu jakości powietrza. Ważnym omawianym tematem było przygotowanie ośrodków wsparcia dla wszystkich potrzebujących pomocy w czasie zimy - szczególnie osób bezdomnych oraz starszych. Dyskutowano również o działaniach zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

  • _IMG_3277
    _IMG_3277
  • _IMG_3302
    _IMG_3302
  • _IMG_3284
    _IMG_3284