Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie zespołu

Pod przewodnictwem wojewody odbyło doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku ze stwierdzonym w województwie świętokrzyskim pierwszym ogniskiem wirusa ASF.

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Łubnice w powiecie staszowskim, w bliskim sąsiedztwie z powiatem mieleckim w woj. podkarpackim, który objęty jest ograniczeniami III w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Narada  - z udziałem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz szefami  służb, inspekcji, straży, zarządców dróg, przedstawicieli zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organami samorządu gminnego i powiatowego z powiatu staszowskiego i buskiego  - poświęcona była ocenie dotychczas zrealizowanych wspólnych działań przez służby zespolone oraz administrację publiczną na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wypracowaniu dalszych wniosków i rekomendacji, celem skutecznego zwalczenia powstałego ogniska w województwie świętokrzyskim.

W związku z pojawieniem się ogniska choroby, Wojewoda Świętokrzyski - w ramach działań koordynacyjnych, m.in. na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  - wydał rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego, które ustanawia obszary zapowietrzone w promieniu 3 km od ogniska choroby ASF oraz obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska. Wymienione rozporządzenie określa również nakazy oraz zakazy dla właścicieli gospodarstw rolnych oraz lokalnych zarządców dróg na ustanowionych rozporządzeniem obszarach.

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Lokalizację ognisk choroby i wyznaczone strefy w Polsce zobrazowano na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa.

  • _IMG_2832
    _IMG_2832
  • _IMG_2813
    _IMG_2813
  • _IMG_2819
    _IMG_2819