Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Szkolenie z prognozowania i oceny sytuacji skażeń

W dniach 7-8 września 2021 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach przeprowadził szkolenie z zakresu zagadnień związanych z prognozowaniem i oceną sytuacji skażeń przy wykorzystaniu systemu informatycznego SI PROMIEŃ oraz Pakietu Grafiki Operacyjnej (PGO).

Celem szkolenia było poszerzenie i doskonalenie umiejętności oraz usystematyzowanie wiedzy operatorów SI PROMIEŃ w starostwach powiatowych i w wybranych służbach zespolonych województwa świętokrzyskiego, wykorzystujących wymienione programy w procesie prognozowania zagrożeń.

Głównymi prelegentami szkolenia byli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz pracownicy komórek ds. zarządzania kryzysowego ze wszystkich Starostw Powiatowych i Urzędu Miasta Kielce