Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

„Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje”

Przed wakacjami narada wojewódzkiego zespołu ds. zarządzania kryzysowego. Pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano naradę członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której przewodniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Narada poświęcona była omówieniu kwestii przygotowania służb odpowiedzialnych za realizację programu „Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje”.

Celem spotkania jak co roku w tym okresie było omówienie spraw dotyczących zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży z województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem obowiązującego stanu epidemii.

Podczas posiedzenia, zreferowania planowanych i realizowanych działań w tym obszarze poszczególnych instytucji służb, inspekcji i straży dokonali ich szefowie:

Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady WOT,

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału KRUS w Kiecach, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW oraz organizacji pozarządowych Dyrektorzy Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskiej,

Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach i Świętokrzyskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz przedstawiciel Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP.