Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Nowoczesny sprzęt dla strażaków

Specjalistyczne samochody otrzymały jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Nowoczesny sprzęt przekazali oficjalnie wojewoda Zbigniew Koniusz oraz zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

To 36 pojazdów za ponad 30 milionów złotych – które już kupiono lub niebawem zostaną zakupione –  dla świętokrzyskich strażaków. Trzydzieści wozów, za prawie 22 mln 200 tys. zł, trafia do strażaków ochotników, a sześć samochodów, które kosztują ponad 8 mln 300 tys. zł, dostają jednostki PSP. Pieniądze pochodzą m.in. z budżetu państwa, środków samorządowych i własnych, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy unijnych i programu modernizacji. Strażacy otrzymali także promesy na zakup nowych wozów oraz decyzje o włączeniu jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Nasze państwo codziennie zdaje egzamin z tego, że jest państwem odpowiedzialnym. Te samochody to przykład, że nawet w sytuacji, gdy walczymy z koronawirusem, państwo nie rezygnuje z tego, by zapewniać obywatelom bezpieczeństwo. To, że dostajecie nowoczesny sprzęt świadczy o tym, że potrafimy znajdować pieniądze, by doposażać służby, które tego sprzętu potrzebują – podkreślił wojewoda. – Żaden sprzęt nie zastąpi jednak ludzi. Bardzo dziękuję za waszą ofiarną służbę.  Dziś zarówno PSP, jak i OSP to struktury, które nie tylko zajmują się gaszeniem pożarów, ale także ratowaniem wszystkiego i to w każdych okolicznościach. Ten sprzęt jest to jedynie dopełnienie i ułatwienie wam działania. Jesteście w stanie pójść w ogień, pójść w wodę, ale także iść do walki z koronawirusem. Bardzo wam za to dziękuję, bo wiem, że państwo polskie mogło na was liczyć od samego początku pandemii – mówił Zbigniew Koniusz do strażaków podczas uroczystości przed gmachem urzędu wojewódzkiego.