Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

ĆWICZENIE „RENEGADE/SAREX-21"

ĆWICZENIE „RENEGADE/SAREX-21, organizowane jest przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 r. w godz.: 8:00-11:00 realizowany będzie epizod dotyczący statku powietrznego o statusie RENEGADE, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia statek powietrzny RENEGADE będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na trasie przelotu będą uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza.

Emitowane będą dwa sygnały:

Pierwszy - dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający Ogłoszenie alarmu.

po ustaniu zagrożenia:

Drugi - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający Odwołanie alarmu.

Sygnały alarmowe przekazywane w dniu 20 maja będą ćwiczebne.

W ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21 na terenie województwa świętokrzyskiego, organizowany jest trening systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.