Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Współpraca dla bezpieczeństwa mieszkańców

Porozumienie o współpracy przy wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w regionie podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz z dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Grzegorzem Motakiem.

Zgodnie z dokumentem, strony porozumienia będą współdziałać przy zapobieganiu i usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na terenie województwa. Zobowiązują się także do wymiany informacji dotyczących sytuacji kryzysowych, ich skutków oraz podejmowanych działań. Wojewoda może również, w zakresie swych możliwości, przekazywać nieodpłatnie na rzecz świętokrzyskich terytorialsów sprzęt potrzebny do realizacji zadań określonych w porozumieniu.

- Nasze relacje z 10. brygadą na tyle dojrzały, że możemy je w sposób pełny i świadomy sformalizować. Nie znaczy to, że przechodzimy na jakiś formalny tryb współpracy, bo ta zawsze była dobra i przede wszystkim skuteczna. Chodzi o to, by cały czas podnosić bezpieczeństwo naszych obywateli, co w dobie covidu jest bardzo istotne. Cieszę się, że ten dokument stawia nasze relacje w sposób uporządkowany, aby to, co dobre, stawało się jeszcze lepsze. Będzie to przejście na poziom bardziej praktycznej i czytelnej współpracy – powiedział wojewoda.