Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Przygotowania do przekierowania numeru alarmowego 998

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie robocze dotyczące przygotowań do przekierowania numeru 998 na numer alarmowy 112

Połączenia wykonane na numer 998 będą automatycznie przekierowane do operatorów numeru 112. Operacja ta ma odciążyć dyżurnych komend Państwowej Straży Pożarnej, lecz także angażować służby dopiero po weryfikacji zgłoszenia przez operatorów numeru 112. Obecnie numer 998 był obsługiwany przez tzw. stanowiska kierowania powiatowych i miejskich komend państwowej straży pożarnej. Przekierowanie do operatorów 112 ma usprawnić i przyspieszyć działania całego systemu powiadamiania ratunkowego.

Świętokrzyskie jest kolejnym województwem, gdzie operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego będą przyjmować zgłoszenia dokonywane na numer 998.