Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zespół obradował

Wojewoda Zbigniew Koniusz przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Narada poświęcona była omówieniu trwającej akcji szczepień nauczycieli przeciw COVID-19 w województwie świętokrzyskim. Jak wynika z informacji przedstawionych przez uczestników spotkania, akcja przebiega sprawnie. Dotychczas z grupy nauczycieli, którzy zgłosili chęć szczepienia, zaszczepionych zostało około 60%.

Rozmawiano także o sytuacji w świętokrzyskich szkołach, w związku z uchwałami intencyjnymi wybranych samorządów gminnych w zakresie likwidacji szkół lub zmianach w sieci placówek oświatowych.