Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Sprawdzono stan zabezpieczeń

Wojewoda Zbigniew Koniusz zapoznał się ze stanem zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Sandomierzu na Wiśle oraz Koprzywiance. Celem wizytacji było także sprawdzenie przygotowania służb.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, w związku z aktualną sytuacją meteorologiczną oraz zbliżającym się okresem zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia lokalnych podtopień i powodzi, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Sandomierzu prowadzą na bieżąco monitoring cieków wodnych na terenie powiatu sandomierskiego. Rekonesansem objęte są rzeki Wisła i Koprzywianka pod kątem tworzenia się zatorów lodowych i stanu poziomu wody.

Obecnie stan rzek nie stwarza prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi oraz lokalnych podtopień, lecz z prognoz IMGW wynika nadejście ocieplenia, co może powodować szybkie topnienie śniegu i duży wzrost wód w rzekach. W związku z tym został sprawdzony sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej oraz jednostek OSP z terenu powiatu sandomierskiego.