Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Ruszyły szczepienia nauczycieli

Rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli i pracowników żłobków. O obowiązujących zasadach poinformował podczas konferencji prasowej wojewoda Zbigniew Koniusz.

Rejestracja ruszyła 8 lutego. W pierwszej grupie będą mogli zaszczepić się: nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna), osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela i na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek. Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotychczas zarejestrowało się w całym kraju ponad 260 tys. nauczycieli.

- Ważne jest to, że te szczepienia […] obejmują coraz szersze grupy społeczne. I to jest bardzo ważne, bo dążymy w ten sposób do przekroczenia pewnej masy krytycznej, związanej z uodpornieniem się populacyjnym. – podkreślił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W pierwszej grupie zarejestrowanej do szczepienia mogą być nauczyciele i osoby, które obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, dotyczące daty i miejsca szczepienia.

W poniedziałek, 15 lutego rozpocznie się rejestracja na szczepienia pozostałych nauczycieli, w tym również nauczycieli akademickich.

W konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach wzięli udział: świętokrzyski kurator oświaty, dyrektor świętokrzyskiego oddziału NFZ, dyrektor szpitala, starosta kielecki oraz dowódca świętokrzyskiej brygady WOT.