Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Dyskutowali o bezpieczeństwie

W związku z sytuacja meteorologiczną Wojewoda Świętokrzyski zwołał Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek oraz służb z województwa świętokrzyskiego: 

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Dyrektor Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

Członkowie zespołu informowali o aktualnej sytuacji panującej na:

drogach: krajowych oraz S, wojewódzkich, oraz o przejezdności dróg na obszarze miasta Kielce,

w ruchu kolejowym w województwie świętokrzyskim, służby techniczne linii kolejowych stale monitorują stan sieci, linie są przejezdne.

Informację o podejmowanych działaniach przekazali również: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Członkowie zespołu poinformowali o podejmowaniu na bieżąco skutecznych działań mających na celu zminimalizowanie skutków gwałtownych opadów śniegu.

Służby apelują do osób starszych, aby do czasu usunięcia skutków opadów w miarę możliwości pozostały w domu.

Przypominają także zarządcom budynków o obowiązku odśnieżania terenu przed posesją oraz usuwania śniegu i sopli z dachów i balkonów.