Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Powstaje tymczasowy szpital

O utworzeniu na terenie Targów Kielce szpitala tymczasowego dla osób chorych na Covid-19 poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Po rozmowach z władzami Kielc oraz kierownictwem spółki doszliśmy do przekonania, że najlepszym miejscem dla szpitala tego typu będą Targi Kielce. Taka informacja została przekazana do Ministerstwa Zdrowia, a szef resortu wydał Targom Kielce polecenie w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego – powiedział wojewoda. Polecenie Ministra Zdrowia z 24 października 2020 r. dotyczy udostępnienia, nie później niż 30 dni od daty wydania dokumentu, „nieruchomości spółki i przystosowania terenów i obiektu, w celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania Covid-19, na potrzeby funkcjonowania we wskazanej lokalizacji tymczasowej komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego”. Finansowanie przedsięwzięcia pochodzić będzie – jak czytamy w piśmie Ministra Zdrowia – ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- Na terenie Targów Kielce ma zostać przygotowanych 300 miejsc dla pacjentów chorych na Covid-19, w tym około 50 miejsc respiratorowych, czyli przeznaczonych do leczenia ciężkich przypadków. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za działalność tej placówki będzie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Dlaczego wybrano Targi Kielce? Możemy tam docelowo zlokalizować prawie 1000 miejsc do leczenia Covid-u. Zgodnie z szacunkami, jakich dokonaliśmy z ministerstwem, wystarczy nam obecnie utworzenie 300 takich miejsc – mówił Zbigniew Koniusz. – Trwają prace projektowe oraz prace dotyczące podpisania konkretnej umowy. Głównym wykonawcą inwestycji będą Targi Kielce. Przewidywany termin gotowości tymczasowego szpitala to 20 listopada – dodał wojewoda.

Jak poinformował wojewoda, kadra medyczna zapewniająca prawidłowe działanie szpitala – według wstępnych szacunków – to około od 30 do 50 lekarzy, blisko 200 pielęgniarek oraz około 50 osób tzw. personelu pomocniczego. –  Kadra będzie pochodzić z wielu źródeł. Oprócz dobrowolnych zgłoszeń do pracy przewidujemy uruchomienie rezerw: zarówno po stronie lekarzy zatrudnionych w POZ oraz w jednostkach resortowych, ale myślimy również o państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej czy szkołach medycznych. Zwracamy się tam, gdzie jest największy potencjał – mówił wojewoda. Dodatkowo, w najbliższych dniach Świętokrzyski Urząd Wojewódzki uruchomi specjalną stronę internetową umożliwiającą rekrutację osób chętnych do pracy w kieleckim szpitalu.

Główna baza sprzętowa tymczasowego szpitala w Targach Kielce, jak poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz, będzie pochodzić z Agencji Rezerw Materiałowych i zostanie użyczona bezpłatnie.