Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Kolejna narada w sprawie ASF

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące tematyki walki z ASF w naszym województwie. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego kolejny raz pochylił się nad procedurą ryglowania dróg przemieszczania się dzików oraz działaniami mającymi na celu wypracowanie metod i sposoby realizacji rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć liczbę ognisk zachorowań.