Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Narada w sprawie walki z ASF

Z udziałem Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki oraz wicewojewody Rafała Nowaka odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie poświęcone było tematyce walki z ASF w województwie świętokrzyskim ze szczególnym uwzględnieniem procedury ryglowania dróg przemieszczania się dzików.

Dr Bogdan Konopka przedstawił aktualną sytuację związaną z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń na terytorium Polski oraz w województwie świętokrzyskim, wskazał miejsca newralgiczne, a także zaproponował rekomendacje działań mające na celu zmniejszenie liczby ognisk zachorowań.