Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wojewoda w sprawie sytuacji epidemicznej w Starachowicach

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz zorganizował spotkanie z przedstawicielami samorządu, podczas którego omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną w powiecie starachowickim oraz dokonano oceny bieżących potrzeb.

W spotkaniu wzięli udział prezydent Starachowic Marek Materek, starosta starachowicki Piotr Babicki, Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Ciura, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW Robert Sabat oraz z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Janina Mikołajczyk, a także doradcy wojewody Maria Zuba i Andrzej Pruś.