Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w sprawie epidemii

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz przewodził obradom Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Tematyka spotkania poświęcona została ocenie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz podsumowaniu dotychczasowych działań związanych z walką z pandemią w województwie świętokrzyskim. Sytuację określono jako stabilną.