Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Kolejna transza środków ochronnych przekazana

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz rozdysponował kolejną transzę środków ochronnych.

Trafiły one między innymi do szpitali, innych placówek leczniczych, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora oraz placówek wsparcia dziennego. Materiały te przekazali żołnierze 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W tej transzy rozdysponowano:

- 11 185 litrów płynów dezynfekujących,

- 229 900 maseczek,

- 186 500 rękawiczek,

- 7960 przyłbic

- 2830 fartuchów i kombinezonów ochronnych

- 24 namioty / osłony barierowe

- oraz 700 osobistych pakietów ochrony biologicznej.

Pakiety skomponowano na zlecenie wojewody po konsultacjach z Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Zawierają one kombinezony ochronne, półmaski, okulary ochronne, osłony na buty, rękawice nitrylowe oraz przyłbice ochronne. Wspomniana dostawa pakietów ma charakter pilotażowy i trafiła do świętokrzyskich szpitali.

W sumie od początku epidemii Wojewoda Świętokrzyski przekazał:

- 163 020 litrów płynów dezynfekujących,

- 1 064 982 maseczki,

- 644 052 rękawiczki,

- 28 319 przyłbic i gogli

- 37 546 fartuchów i kombinezonów ochronnych

- 24 namioty / osłony barierowe

- 700 pakietów środków ochronnych.