OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 95 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Zespół obradował

Podsumowanie dotychczasowych działań oraz ocena zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa w regionie świętokrzyskim to główne tematy omówione podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Spotkaniu przewodniczył wojewoda Zbigniew Koniusz. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Wojewody Świętokrzyskiego w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.