Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie zespołu

Pod przewodnictwem wojewody Zbigniewa Koniusza obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Głównymi tematami zorganizowanego w urzędzie wojewódzkim posiedzenia były ocena bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim w kontekście zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz przygotowanie służb do działań w sytuacjach kryzysowych.

Przedstawiono sprawozdanie z pracy zespołu w ubiegłym roku oraz omówiono m.in. sprawy związane z przygotowaniem do działania systemu ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej oraz przygotowaniem Policji do działań kryzysowych w 2020 r. Zaprezentowano także ocenę zagrożenia epizootycznego (ASF i ptasią grypą) oraz ocenę sytuacji epidemicznej w województwie. Członkowie zespołu zostali również zapoznani z zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz realizacją pomocy społecznej w okresie jesieni i zimy 2019/2020.