Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Finał konkursu o bezpieczeństwie

Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył nagrody laureatom finału XXVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu. Przedsięwzięcie rozegrane zostało na dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim. Podczas finału w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim rywalizowało 45 osób z 26 szkół.

Finał polegał na wypełnieniu przez uczniów testu składającego się z zestawu pytań dotyczących m.in. postępowania przy wypadkach oraz szczegółowo sprawdzających wiedzę na temat pierwszej pomocy medycznej, a także nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych.

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we współpracy ze starostami i dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa.