Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

ZAGROŻENIA ZIMOWE

Zimowa aura niesie ze sobą wiele zagrożeń. Ujemne temperatury, przenikliwy wiatr i duża wilgotność sprzyjają wychłodzeniu organizmu. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Telefon pod numer alarmowy 112, na policję 997 czy do straży miejskiej 986 może uratować komuż życie.

Dogrzewając mieszkanie należy pamiętać o użytkowaniu kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych czy grzejników katalitycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków śmiertelnych.

Prosimy o zwracanie uwagi na bezdomnych i osoby nietrzeźwe przebywające na mrozie. Pozostawienie ich bez pomocy może zagrażać ich życiu. Prosimy poinformowanie o takiej sytuacji dzwoniąc pod numery alarmowe 112, 997 lub 986.

Pamiętajmy również o naszych sąsiadach, chorych, samotnych lub zbyt ubogich by kupić opał czy opłacić energię elektryczną. Jeżeli nie możemy pomóc sami, to powiadommy urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

W trakcie mrozów stosuj 10 poniższych zasad, a zima będzie dla Ciebie bezpieczną i przyjemną porą roku.

 1. Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw odzieży tak, by łatwo było je zdjąć, np. sweter, gdy się spocisz w trakcie wysiłku. Załóż bieliznę ochronną np. termiczną, ciepłą kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nie przemakalne buty.
 2. Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.
 3. Nie spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpiesza krążenie, a w konsekwencji zwiększa wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wychłodzenia ciała.
 4. Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, smarując je ochronnym kremem. Wyjmij ze skóry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.
 5. Powiedz komuś (rodzinie lub obsłudze w schronisku, pensjonacie, hotelu), dokąd idziesz. Oszacuj, jak długo Cię nie będzie i poinformuj o tym kogoś, kto ewentualnie zgłosi Twoje zaginięcie. Zimą chodzi się znacznie wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić (przysypane śniegiem ścieżki). Nie zapomnij odmeldować się po powrocie, by uniknąć niepotrzebnych alarmów.
 6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam. W grupie jest bezpieczniej.
 7. Nie forsuj się. Idąc w grupie w głębokim śniegu, należy zmieniać co jakiś czas osobę prowadzącą. Torowanie drogi (przecieranie szlaku) jest bardzo męczące.
 8. Kiedy popsuje się pogoda, a poczujesz się zmęczony, głodny lub zacznie Ci coś dolegać, nie wychodź na zewnątrz. Z zimą nie ma żartów.
 9. Odmrożone palce możesz włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.
 10. W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza.
 
REKOMENDACJE DLA ADMINISTRACJI
 • Identyfikacja, stała kontrola oraz transport ciepłych posiłków do miejsc przebywania osób bezdomnych.
 • Koordynacja współpracy Policji i Straży Miejskiej z przedstawicielami noclegowni i schronisk.
 • Bezwzględny transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do izb wytrzeźwień.
 • W warunkach zagrożenia życia lub zdrowia transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do noclegowni lub schronisk w celu zapewnienia komfortu termicznego.
 • Włączenie w skład zespołu interwencyjnego ratownika medycznego (ocena stanu zdrowia, pomoc na miejscu, podejmowanie decyzji o przewiezieniu do szpitala).
 • Izby przyjęć i centra ratunkowe nie powinny wypisywać osób bezdomnych w godzinach nocnych (kontakt z Policją lub SM celem przewiezienia do schroniska lub noclegowni).
 • Aktywizowanie ośrodków pomocy społecznej celem wsparcia osób które nie są w stanie zapewnić należytego ogrzewania własnego lokalu.
 • Propagowanie wśród lokalnych społeczności poczucia obowiązku informowania właściwych służb lub inspekcji o osobach będących w bezpośrednim stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
REKOMENDACJE DLA SŁUŻB
 • W przypadku utrudnień/zagrożeń powstałych w ruchu lądowym, wodnym lub lotniczym zapewnienie sprawnego przekazywania informacji o przebiegu i prognozie rozwoju/zakończenia zdarzenia dla osób, które nie biorą bezpośredniego w nim udziału (np. kierowców stojących w korku lub podróżnych w unieruchomionym pociągu). W pragmatyce działań służb należy uwzględnić ewentualną obsługę osób narażonych pośrednio na negatywne skutki powstałych zakłóceń.
 • Wszystkie służby kryzysowe powinny wykorzystywać w jak najszerszym zakresie środki masowego przekazu oraz media społecznościowe w celu informowania i ostrzegania ludności o możliwych poważnych utrudnieniach w transporcie.

INFORMACJE DOTYCZĄCYE SEZONOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA

Placówki świadczące usługi dla bezdomnych

Pliki do pobrania