Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Konkurs wiedzy

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Świętokrzyskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 27 listopada 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2019 r. rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia „XXVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Konkurs jest okazją do pokazania, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności wśród młodzieży szkolnej jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Konkurs przeprowadzany zostanie na dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Dla laureatów finału przewidziane są atrakcyjne nagrody. Finał wojewódzki Konkursu planowany jest w dniu 22 listopada br. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali nr 12, Bud. „B” w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3.

Załącznik:
Regulamin wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 (także w wersji edytowalnej)

Pliki do pobrania